Církevní mateřská škola Rybička

Už třicet let existuje Církevní mateřská škola Rybička. Je dnes neodmyslitelnou součástí předškolního vzdělání v Táboře a okolí. Do čtyř tříd ve dvou budovách chodí dnes celkem 80 děti.

K tradici evangelického sboru v Táboře patří práce s dětmi a mládeží. Začala v roce 1912, kdy byla z podnětu faráře Bohuslava Součka zakoupena vilka v Příběnické ulici a přeměněna v sirotčinec zvaný Komenského domov. Zde se v režii sboru staraly o do takového neštěstí se dostavší děti sestry Anna Uherková a Marie Hloušková. - V roce 1925 byl postaven tzv. Masarykův domov ve Smetanově ulici, který nesloužil jenom jako duchovní středisko sboru (konání nejrůznějších shromáždění a ubytování kazatele), ale nalezlo zde „ střechu nad hlavou “ cca 40 chudých studentů, kteří přišli do města z okolí za vzděláním a nad to každé ráno byla otevřena místnost, kde se o nedělích konaly bohoslužby, kde děti přijíždějící do táborských škol mohly pobýt do začátku vyučování.

Naproti sirotčinci měla svou vilu paní Hana Šádová, majitelka jednoho z táborských hotelů. Po změnách v roce 1948 usoudila, že je lepší objekt věnovat sboru a podpořit tak jeho práci s dětmi a mládeží, než aby byl zestátněn. Administrativně byla tato změna  provedena, leč dům obsadily státní instituce – např. vojenská správa. V tomto případě naštěstí si strůjci těchto „ pořádků“ byli jisti tím, že tento stav bude trvat až „ na věčné časy “ a tak se o „ papíry “ nestarali (což znamenalo, že po stránce právní byl majitelem nemovitosti stále sbor).

Po dalších změnách v roce 1989 se sbor přihlásil o svá majitelská práva. V ten čas sídlila na této adrese mateřská škola provozovaná městem určená k likvidaci.  A v odpovědi, která z radnice přišla, stálo, že město nemá na placení nájmu. A tak se sbor rozhodl, že školku převezme a naváže tak na tradici, která byla přerušena v roce 1949. Stalo se a od září 1991 zde působí Církevní mateřská škola (jediná evangelická u nás), která je plně v režii zřizovatele – sboru. Když škola začínala, měla 35 dětí ve dvou třídách. Od té doby byla dvakrát rozšířena – v roce 1996 a v roce 2005 – takže dnes navštěvuje má kapacitu 80 dětí ve čtyřech třídách.

Evangelická školka klade v rámci vzdělávání tři- až šestiletých dětí zvláštní křesťanské důrazy: spolupráce a vzájemná pomoc, vnímání potřeb druhého, solidarita a tolerance, úcta ke stvořené přírodě, růst důvěry v sebe a v ostatní. Také sprostředkování biblické a křesťanské tradice pochopitelně patří ke vzdělávacímu programu školky. Dvakrát týdně navštěvuje místní evangelický farář všechny třídy, aby s dětmi zpíval a jim hravě, věku přiměřeným způsobem přiblížil biblické příběhy a křesťanskou víru. Tím vším, ale možná ještě více díky vysoké motivaci pracovnic a radostnou atmosférou ve třídách, získala tato první mateřská škola na půdě Českobratrské církve evangelické po roce 1989 svou typickou povahu.

Vzdělávací nabídku školky zdaleka nevyužívají jen členové evangelické církve. Mezi rodiče, kteří posílají své děti do Rybičky, patří křesťané všech místních církví a denominací a také lidé bez náboženského vyznání, kterým na kvalitní výchově svých dětí záleží. V Táboře je zvláštní skutečnost, že církevní aktivity ve školství jsou úzce zde spojeny s místními farnostmi. Místní evangelický sbor založil církevní školku, zatímco římskokatolická farnost v Táboře se stala zřizovatelem Církevní základní školy, která pracuje stejným ekumenickým duchem a jmenuje se podle slavného Komenského díla »Orbis Pictus«.

Světoznámý pedagog a český evangelický biskup Jan Ámos Komenský (1592-1670) vytvořil výraz »mateřská škola«. Jeho smyslem bylo, aby se děti a jejich zájmy braly vážně od začátku života. Už od malička mají spoustu věcí k učení, v každém úseku životní cesty zase něco nového a jiného. Provázet také nejmladší na celoživotní cestě víry je významnou oblastí církevní práce. To, že zdejší evangelíci o tom vědí a rádi se o to s lidmi podělí, je dennodenně vidět v Rybičce.

Prohlížejte si webové stránky školky