500 let evropské reformace v Táboře.

22.10.2017 21:26

V mnoha evropských zemích si evangeličtí křesťané 31.října připomínají 500.výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, které odstartovalo obnovu církve v celé Evropě.

V týdnu kolem tohoto významného výročí zve Českobratrská církev evangelická na řadu jubilejních akcí do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284).

 

29.října 2017 v 9:30 se bude konat slavnostní bohoslužba se zahájením výstavy "Labuť, Husa a církev" - Martin Luther a Jan Hus v duchovním odkazu Evropy. Česko - německou výstavu o vztahu mezi německým a českým reformátorem zapůjčilo Husitské muzeum v Táboře. Prohlídka je možná při všech akcích tohoto týdne a dle telefonické domluvy (br. farář Lange, tel. 770 679 912).

V úterý 31. října v 19hod. se bude konat přednáška "Luther a církev - O pastýřském rozměru Lutherova díla". Farář Církve bratrské ThDr. Pavel Černý se zaměří na Lutherovo dílo z ekumenické perspektivy a bude se věnovat také jeho pastoračnímu rozměru. Br. Černý je bývalým předsedou Ekumenické rady církví v České republice.

V sobotu 4.listopadu jste zváni na odpolední program s názvem "Reformace v hudbě". Br. Miloslav Esterle je hudebník, pedagog, ředitel ZUŠ ve Starém Plzenci a také předseda komise, která pracuje na tvorbě nového evangelického zpěvníku. Od 15 hod. bude mluvit o práci na vydání nového zpěvníku a o vývoji duchovní hudby v evangelické církvi. Od 17hod. bude následovat koncert pěveckého souboru "De Profundis", jehož repertoár tvoří vokální skladby od renesance až po současnost.

Zpět