Díkčinění za úrodu.

27.09.2015 21:00

V neděli 11. října budeme v našem sboru slavit Díkčinění za úrodu. Kázáním poslouží br. farář prof. ThDr. Jan Štěfan, profesor systematické teologie a studentský farář na Evangelické teologické fakultě UK.

Při bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně. Začátek je v 9:30.

Zpět