Instalace nového faráře sboru.

26.10.2016 20:29

Všechny Vás srdečně zveme na instalaci bratra Christofa Langeho farářem našeho sboru.

Slavnostní bohoslužby budou v neděli 6.listopadu 2016 v 15h v modlitebně v Bílkově ulici.

Po bohoslužbách jsou všichni zváni k občerstvení a rozhovoru ve sborových prostorách.

Zpět