Konvent a presbyterní konference.

22.10.2014 22:57

V sobotu 8. listopadu proběhne v naší modlitebně konvent Jihočeského seniorátu ČCE. Po přestávce na oběd bude od 13:30 následovat presbyterní konference. Téma diskuse je "Existuje evangelická spiritualita?". Moderátorem bude br. Jan Růžička, seniorátní kurátor ze sboru v Soběslavi. K diskusi jsou zváni všichni zájemci, nejen presbyteři.

Zpět