Nový kazatel sboru.

05.08.2013 11:23

Při volebním sborovém shromáždění, které se konalo 4.srpna 2013, byl novým kazatelem táborského sboru zvolen bratr Mgr. Ondřej Kováč.

Svojí služby se ujme 1.září 2013, poprvé kázat jako "domácí farář" bude 1.9.2013. 1.9.2013 bude po bohoslužbách následovat povídání při kávě, ke kterému jste všichni srdečně zváni. 

Přejeme bratru Kováčovi, aby ho služba v našem sboru těšila, a jsme velmi rádi, že končí období, kdy byl náš sbor bez svého kazatele.

Zpět