Sbor a dějiny židovské obce (nejen) na Táborsku.

03.02.2012 20:46

Náš sbor již několik let spolupracuje s paní Hanou Jančíkovou, zakladatelkou sdružení Hadasa, které si klade za cíl přípomínat památku židovských spoluobčanů města Tábora.

Sbor poskytl své prostory pro akci "Napiš jedno jméno", kdy občané Tábora mohli přijít a na připravené kamínky napsat jména těch, kteří byli posláni do trasportu do terezínského ghetta. Kamínky se pak staly součástí památníku židovských obyvatel města Tábora, kteří se stali obětí holocaustu. Památník je umístěn v parku Pod Kotnovem, v místě bývalého židovského hřbitova.

Na podzim (10.listopadu - jako připomínka tzv. Křišťálové noci) ve sboru proběhla přednáška PhDr. Kateřiny Čapkové z terezínského památníku na téma "Židé a Protestanté v Čechách". 24. ledna pak vzpomněli účastníci biblické hodiny za přispění paní Jančíkové na židovské obyvatele města Tábora.

Doufáme, že tato spolupráce a vzájemné obohacování bude na půdě sboru probíhat i nadále.

Zpět