Slib staršovstva.

03.02.2012 11:08

Dne 22.1.2012 přijal senior Jihočeského seniorátu, br. David Balcar, slib nového staršovstva, které bylo zvoleno na výročním sborovém shromáždění v březnu 2011.

Funkční období staršovstva je šestileté, současné staršovstvo je tedy zvoleno na roky 2011 - 2017.

Zvoleni byli tito bratři a sestry: Zdeněk Beneš, Šimon Fojtů, Vlasta Hůlová, Petra Kohoutová, Jaroslav Krajíc a Jaroslav Svoboda.

Náhradníky byli zvoleni: Milena Lovíšková, Jiří Dobiáš a Magdalena Kubešová.

Původně byla zvolena i sestra Anna Kvasničková, které ale nebyl znovuudělen dispens (výjimka), o který sbor žádal z důvodu příbuzenství. (V minulém funkčnám období náhradnicí staršovstva jí dispens udělen byl a náhradnicí staršovstva tedy byla.)

Kurátorem byl zvolen bratr Zdeněk Beneš, místokurátorkou sestra Petra Kohoutová. 

Přejeme našim presbyterům, aby je práce ve staršovstvu těšila.

Zpět