Vánoční dopis

17.12.2011 19:21

 

Husův sbor českobratrské církve evangelické v Táboře

 

39002 Bílkova 3, tel.381253688, 608363274, e-mail:sobeslavsky@iol.cz,

účet 701555359/0800

 

I v čase probíhající hospodářské krize se opět blíží Vánoce. A i když nikomu nepřejme, aby se dostal do svízelně řešitelných finančních potíží, berme ono vnější uskromnění, ke kterému dochází na mnoha místech, jako podnět a otázku. V čem je podstata a přínos těchto svátků, co je nezbytné pro to, abychom skutečně „slavili“?

Podstata Vánoc podle bible je v setkání a obdarování. A tak se setkají v „oné jeskyni“ prostí a neznámí pastýři, tehdejší námezdní dělníci, o které tenkrát kromě zisku nikdo nestál. S „děťátkem“ se setkají mudrci od východu, kteří vyráželi na cestu, od níž si zřejmě hodně slibovali, s jinou představou. Stejně tak stařečci Simeon a Anna, jež zjistí, že v davu proudícím do jeruzalémského chrámu je ten, co od základu změní svět. Tedy Vánoce jako událost Boží lásky uprostřed tohoto světa.

Taková setkání a objevy hospodářská krize nemůže ohrozit. Taková setkání a objevy hospodářský rozkvět nezajistí. Taková setkání a objevy potřebuje každý z nás. To proto, aby byl člověkem, tím, kdo žije vnitřně hodnotný a nadějeplný život, a byl tak pomocí a přínosem pro své okolí

Věříme, že si tyto jedinečné události znovu připomenete při některém z vánočních shromáždění ve sboru, do kterého patříte a který Vás má rád.

Těm z Vás, kdo se nebudete moci zúčastnit žádného ze svátečních shromáždění svého sboru, který se na Vás vzpomínástaří a nemocníposíláme následující pobožnost:

 

Ondřej vyhledal svého bratra Šimona a řekl munalezli jsme Mesiáše

evangelium podle Jana, 1. kapitola, verš 41

Vánoce ve sbírce svědectví o Ježíšovi, kterou uspořádal náš bratr ve víře Jan, nejsou žádní pastýři, žádný Betlém, žádni mudrci od Východu. Ale i tak světlo v temnotě svítí (kap 1. v. 5) a slovo, které se stalo tělem přebývá mezi námi(kap. 1. v. 14).

Jenže skutečné a náležité Vánoce podle bible jsou tam, kde svítí to pravé světlo (ne náhražka či bludička) a kdy je Bůh s námi a uprostřed nás - proto mluví svědek o naději a záchraně, která je v Božím jednání – Izajáš – o „Imanuelovi“ (7. kap., 8. verš). Bůh bible není pro „honoraci“, která má nač si vzpomene a o životě obyčejného člověka nic neví. Bůh bible drží s těmi, jimž se nedaří, jsou odstrčeni a přehlíženi, klesají pod břemenem vlastních omylů i břemen, která na ně navalili ti druzí.

A tak je vlastně jedno, jsou–li Vánoce v prosinci či v červenci, „bílé“ či v plavkách (jak tomu je např. v Australii, kde právě nyní vrcholí parné léto). Rozhodující je, zda objevíme Mesiáše, tak jak tomu bylo v případě Ondřejově. Když se to podařilo jemu, proč by se to nemělo podařit nám.

Modlitba:

Pane Ježíši Kriste,

děkujeme, že jsi přišel na tuto Zem a to jako ten, který se ujímá a uzdravuje.

Právě to potřebujeme a právě to vyprošujeme i pro ty kolem.

Děkujeme, že pro Tvou lásku smíme žít a nemusíme živořit ze dne na den.

Amen.

 

Čteme: (sbírka pohledů o vysvobozujícím jednání)Izajáš, kap. 9. verše 1 - 6

 

Zpíváme: Narodil se Kristus Pán(evangelický zpěvník č. 281)

 

Pořad svátečních bohoslužeb ve sboru

 

Tábor (sborový dům, Bílkova 3)

24. 12. Štědrý den 16:00 bohoslužby

24. 12. Štědrý den 22:00 štědrovečerní bohoslužby v kapli zámku v Měšicích

25. 12. Boží hod 9:30 bohoslužby s Večeří Páně

26. 12. Štěpán 9:30 vánoční shromáždění pro děti (sál Masarykova domova, Smetanova 1284 )

31. 12. Silvestr 17:00 bohoslužby s Večeří Páně

1. 1. Nový rok 9:30 bohoslužby s Večeří Páně

 

Bechyně (Čechova ul. 44)

26. 12. Štěpán 15:00 bohoslužby s Večeří Páně

 

Mladá Vožice (Obecní úřad)

25. 12. Boží hod 14:30 bohoslužby s Večeří Páně

1. 1. Nový rok 14:30 Novoroční bohoslužby

 

Ty z Vás, kdo se sami nemohou nedostat do shromáždění, rádi přivezeme, oznamte nám, prosíme, Vaše přání

Vánoční sbírka je určena pro ty, kdo se připravují na službu v našich sborech. Radujeme se, že dochází k postupnému omlazování kazatelského sboru v naší církvi, stejně tak, že počet sborů bez stálého kazatele klesá.

Ve sboru je možné zakoupit si i příručku pobožností Na každý den a také Evangelický kalendář, stejně tak i časopis naší církve Český bratr a Evangelický týdeník (časopisy Vám můžeme předplatit).

Připomínáme i tradiční novoroční ekumenické shromáždění, které se bude tentokrát konat v našem sborovém domě, začátek v 16:30 hod.

 

Děkujeme všem, kdo ochotně a věrně podporovali náš sbor v tomto roce. Každé pomoci a Vašeho zájmu jsme si velice vážili. Přejeme Vám všem dobrý rok 2011.

 

V září t.r. tomu bylo 20 let, co zahájila činnost Církevní mateřská škola, jejímž zřizovatelem je náš sbor. Jsme rádi za tuto možnost, kdy smíme pomocí biblických příběhů a „našich“ písní pro děti oslovovat ty, kteří o víře nic neví (zhruba 90 % dětí navštěvujících naší školu - v letošním školním roce jich je zapsáno 86 - pochází z tzv. necírkevních rodin). Věříme, že hodnoty do nich takto vkládané pro ně budou pomocí a přínosem v jejich životě. Toto milé výročí jsme si připomněli při slavnostních bohoslužbách v neděli 19. září, kterých se zúčastnili nejenom členové sboru, ale i celá řada dětí a rodičů.

 

Do Boží lásky vás poroučí

 

Ondřej Soběslavský, farář

staršovstvo sboru

Tábor, advent 2011

Zpět