Vánoční dopis

13.12.2012 10:23

 

Husův sbor českobratrské církve evangelické v Táboře

39002 Bílkova 3,  tel.381253688,734114878, e-mail: tabor@evangnet.cz  číslo účtu:  701555359/0800

    Ke slovu vánoce bývají s naprostou samozřejmostí přiřazována slova další – např. radost a krása. A je jisté, že v těch nastávajících dnech, které netrpělivě vyhlížíme, se setkáme s nejedním dějem, který na tuto představu navázuje. Budou to tzv. sváteční dny, které mají být pravým opakem těch ostatních, prý obyčejných a všedních.

    Jenže – co jsou to skutečná radost a opravdová krása? Stává se nejednou, že radost bývá zaměňována s hlasitostí – je to pohodlnější a snazší. A tak mají nejrůznější zesilovací zařízení v těchto dnech napilno. Vždyť je přece třeba, aby onu radost nikdo nepřeslechl a aby byla slyšet hezky daleko.  A v kráse jde přece především o to, aby udeřila do očí, o jejichž přízeň soupeří tolik dalších  zájemců.

    Také k evangelijním zprávám o vánocích – narození Ježíše – patří radost a krása. Jenomže jiná. Ta, která se obejde bez uměle vytvářené hlasitosti a která nepotřebuje světelné rampy. A přece je to radost, která neutichne, když se změní číslice v kalendáři, a krása, kterou nezakryje šeď tzv. obyčejných dní. Jak jsme rádi, že smíme vědět o takové radosti a kráse.

    Věříme, že si tyto jedinečné události znovu připomenete při některém z vánočních shromáždění ve sboru, do kterého patříte, a který vás má rád.

    Těm z  vás, kdo se  nebudete moci zúčastnit žádného ze svátečních shromáždění našeho sboru, který na vás  vzpomíná, posíláme následující pobožnost

kolem pastýřů se rozzářila sláva Páně…a anděl jim řekl: "Zvěstuji vám velikou radost, určenou všem lidem."

evangelium podle Lukáše, 2.kapitola, verše 9 - 10  

 

    Pahorky kolem Betléma  rozhodně nejsou pastvou pro oči.Z tohoto pohledu jsou na světě jistě mnohem zajímavější místa. A tehdejší pastýři nebyli výkvětem společnosti – byli to vlastně námezdní dělníci, kteří byli rádi, že dostali práci, kterou nechtěl vykonávat nikdo jiný. A proto každý, kdo chtěl v tehdejším světě něco znamenat, by o pozornost, bez které to prý v životě nejde, usiloval někde jinde a jinak.

    Jenže Boží láska, jejíž podstatou je záchrana člověka, uzdravení jeho lidství, nepotřebuje, aby se dostala na žebříčku lidské popularity co nejvýš, ale zajímá ji především nouze člověka. Nechce ho s ní nechat samotného, aby se nestal jejím otrokem a mohl zůstat „dítětem“, což je pro bibli pojem, který znamená vnitřní bohatství, ne – marnost.

    Právě proto nejsou vánoce minulostí a jejich připomínání znamená vstup do dění, nad něž v tomto světě není. Ano, takto pojímané vánoce jsou událostí, která nekončí posledním dnem z těch, které máme vyhrazené pro tyto záležitosti v našem kalendáři.

    Modlitba

    Pane Ježíši Kriste, děkujeme, že smíme i dnes slavit vánoce. Ne jako to, co bylo, ale jako to, co se týká i nás. Děkujeme, že za námi přicházíš, abys nás uzdravil, abychom se stali Tvými dětmi. Amen

    Čteme

Lk 2, 1 – 20

    Zpíváme

    Ó ty radostný čase vánoční (Evangelický zpěvník 299)

Pořad svátečních bohoslužeb ve sboru

Tábor /sborový dům, Bílkova 3/

  • 24.12. Štědrý den 16 hod. bohoslužby
  • 25.12. Boží hod 9.30 bohoslužby s Večeří Páně
  • 26.12. Štěpán 9.30 vánoční slavnost /v sále Masarykova domova, Smetanova 1284/
  • 30.12. 9.30 bohoslužby
  • 31.12. Silvestr 17 hod. bohoslužby s Večeří Páně
  • 1.1. Nový rok 9.30 bohoslužby s Večeří Páně

Bechyně /Čechova ul.44/

  • 26.12. Štěpán 15 hod. bohoslužby s Večeří Páně

Mladá Vožice /obecní úřad/

  • 25.12. Boží hod 14.30 bohoslužby s Večeří Páně
  • 1.1. Nový rok 14.30 bohoslužby s Večeří Páně

    Ekumenická novoroční bohoslužba se bude konat 1.1. v 16,30 v kostele na nám.Mikoláše z Husi, kázáním poslouží farář Alois Sassmann. 

    Pro ty z Vás, kdo se nemohou sami dostat do shromáždění, nabízíme odvoz, pokud své přání včas projevíte na tel.č.734 114 878.

Vánoční sbírka je určena pro ty, kteří se připravují na službu v našich sborech. Přiloženou složenku můžete použít k poukázání daru na podporu církevní práce. Rádi Vám vystavíme potvrzení pro daňové přiznání /dary poukázané církvi, pokud přesáhnou částku 1000Kč, lze odečítat od daňového základu/.

    Ve sboru je možno zakoupit příručku pobožností Na každý den a také Evangelický kalendář 2013, jakož i nástěnný kalendář ČCE. Nabízíme i časopis Český bratr a Evangelický týdeník Kostnické jiskry. /Časopisy možno též celoročně předplatit/.

 

    Děkujeme všem, kdo v tomto roce ochotně a věrně podporovali náš sbor. Každého Vašeho zájmu a pomoci si velice vážíme.

 

Dobrý rok 2013 Vám přeje a vyprošuje

staršovstvo sboru Tábor

advent 2012

Zpět