Velikonoční dopis

30.03.2012 21:13

Husův sbor českobratrské církve evangelické  v Táboře
/ Bílkova 2, 39002. 381253688,608363274,email sobeslavsky@iol.cz, účet 701555359/0800/

        Blíží se další sváteční dny. A tato slova v nás nepochybně vzbuzují radost. Znamená to, že budeme moci alespoň nakrátko vystoupit z kolotoče našich nejrůznějších a četných povinností a nakrátko se zastavit, prožívat své dny jiným, prý lepším způsobem. Jenže – jaká to bude odlišnost a bude pro nás něco znamenat, až se opět vrátíme do zaběhnuté každodennosti ?

        Bible je knihou, která nás vytrvale učí ptát se především po obsahu. Bez něj je každý čas prázdný, i kdyby po té vnější stránce velice lákal a přitahoval. – Jde – li o Velikonoce, pak jsou to pro většinu našich současníků svátky jara.  Únavná – i když lyžařskými a dalšími radovánkami zpestřená – zima končí. A teď je zde úsek, období jiné. Období krásy a rozvoje, které máme všichni tak rádi. Období, jež je ovšem jenom do času.

        I k Velikonocům bible patří radost z nového začátku. Ten však nesouvisí s mechanismy, jež patří k přírodě. Velikonoční – skutečný a pravý začátek - začíná u Ježíšovy lásky. Právě ona vstoupila do dějů selhání, omylů a viny člověka. Ne jako divák, co zvědavě a pilně zaznamenává, ale jako moc, která vše překonává a tak otevírá před člověkem cestu, jež nikde jinde není k mání. To je ten pravý obsah Velikonoc.

        Věříme, že si tyto jedinečné události znovu připomenete při některém z velikonočních shromáždění ve sboru, do kterého patříte.

        Těm z vás, kdo se jich nebudete moci zúčastnit -  zvláště staří a nemocní – posíláme následující pobožnost.

        „ neboj se, já jsem ten živý, byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků “
                                                                               Zjevení Janovi, 1. kap. Verše 17 – 8

        Vztah ke křesťanským Velikonocům je pro mnohé takový – nepochopitelné utrpení a smrt a nevysvětlitelná událost – Ježíšův prázdný hrob (prý vzkříšení). Obojí se nehodí do světa dnešního člověka, který chce všechno vysvětlit a pochopit a přeje si, aby vše bylo co nejpříjemnější.

       Jenže pro evangelia  - sbírky svědectví o Ježíšově cestě a službě – vidí věci jinak. Ježíšovo utrpení je událost lásky.  Děje, kdy ten, kdo má člověka má skutečně a opravdu rád (Ježíš), vstupuje do jeho nevydařené životní historie a vše, co člověka sráží, zraňuje a zotročuje, bere na sebe. Tím se před člověkem otevírá nová cesta, k níž by se vlastními silami a schopnostmi v žádném případě nedobral. A Ježíšův otevřený a prázdný hrob je výmluvným svědectvím, že není moci v tomto světě, smrt nevyjímaje, která by dokázala člověka oddělit od společenství s jeho nebeským Otcem.

        Právě proto jsou Velikonoce jedinečné svátky - první křesťanské generace je pokládaly za ty nejdůležitější a nejvýznamnější. I my chceme takto prožít nastávající dny. Pak nebudou jenom volným časem, který bude pryč, než se nadějeme, ale především příležitostí k vnitřnímu obohacení a posile. Jak jsme za to vděční !

modlitba:
Pane Ježíši Kriste,
děkujeme, že nejsme na své cestě životem sami, ale že do něj vstupuješ. A to ne jako zvědavý divák, ale jako ten, který přichází do našich selhání a omylů a ujímá se nás. Jen tak se smíme těšit na nový začátek. Věříme, že s Tvou pomocí budeme moci takto vykročit a že i v naší poslední hodině nám budeš na blízku. Amen.

čteme: evangelium podle Jana , 20. kapitola, verše 11 - 18

zpíváme:  Evangelický zpěvník č. 341 Veleben Bůh buď jeho čin


Sváteční bohoslužby ve sboru

Tábor

 5.4.        Zelený čtvrtek                         18,-      čtení pašiových příběhů
 6.4.        Velký pátek                             18,-      bohoslužby s Večeří Páně
 8.4.        Velikonoční neděle                  9:30    bohoslužby s Večeří Páně
 9.4.        Velikonoční pondělí                 9:30    velikonoční shromáždění pro děti
(v sále Masarykova domova, Smetanova 1284)

Mladá Vožice   (Obecní úřad )
 8.4.        Velikonoční neděle                   14:30        bohoslužby s Večeří Páně

Bechyně
 9.4.       Velikonoční pondělí                   15,-          bohoslužby s Večeří Páně

         Ty z vás, kdo se nemohou sami dostat do shromáždění, rádi přivezeme. Oznamte nám, prosím, Vaše přání.

        Sbírka velikonoční neděle bude odevzdána našemu sboru v Sázavě, kde  má být vybudován prostor pro větší shromáždění mimo kostel. Ten takovým účelům v zimě nevyhovuje.

        Přiloženou složenku můžete použít k poukázání daru na nejnaléhavější opravy církevních budov. Věříme ve Vaši štědrost. Budete – li si to přát, vystavíme Vám doklad pro daňové řízení .

        Připomínáme již tradiční ekumenické bohoslužby na Kozím hrádku 6. července, kdy si připomínáme památku Mistra Jana Husa.

       Opět je připraven pobyt členů sboru v rekreačním zařízení Oberwaiz reformovaného sboru v Bayreuthu.

        Chceme uspořádat opět pobyt dětí z našeho sboru ve Slavonicích  (od 30. června ).

        Jsme rádi, že se daří  Církevní mateřské škole v Táboře, jejímž zřizovatelem je náš sbor. Je to jediná evangelické mateřská škola  a druhá největší z církevních mateřských škol u nás. Důležitou součástí školní práce je i seznámení dětí se základními biblickými příběhy a křesťanskými písněmi pro děti.

        Zveme vás také na přednášku Doc. Pavla Hoška z evangelické teologické fakulty v Praze „ Judaimus, křesťanství a islám – jsou zde nějaké styčné body ? “ , která se bude konat v sále Masarykova domova  (Smetanova 1284 ) v pondělí 16. dubna od 18,- hod.

        Nakonec Vám sdělujeme, že k 30. červnu t.r. končí služba bratra Soběslavského jako faráře v táborském sboru. Přání sboru, aby ve službě pokračoval, nadřízené církevní orgány nepodpořili. Bohosužby „na rozloučenou“ se budou konat v nedělí 24. června v Masarykově domově

                                      do Boží ochrany vás poroučí

Ondřej Soběslavský, farář                                                                         staršovstvo sboru

Zpět