Velikonoční dopis

20.03.2016 15:03

 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře

 

 

Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu.

(Matoušovo evangelium 21:5)

 

V Bibli se můžete setkat téměř se všemi zvířaty. A většinou tam také má každé zvíře nějaký význam. A konkrétně osly a oslicemi se to v Bibli jen hemží. My si osla spojujeme spíš s příběhem vánočním. Jak tam na právě narozeného Ježíška vesele koulí oči volek a právě oslík. Na oslu jede také těhotná Marie do Betléma. Osel má však své místo i ve Velikonočním příběhu.

Ježíš vjel na Velikonoce do Jeruzaléma, hlavního města, na oslu. A lidé mu provolávali slávu a projevovali královské pocty. Jistě, naplnil tím slova, která o něm byla pronesena o staletí dříve. Ale taky tím chtěl zamotat hlavu tehdejším lidem, snad i nám. Král na oslu. To se už v dobách Ježíše nenosilo, natož teď. Královsky se jezdilo na koni, bílém nebo černém, aby to vypadalo. Dneska se jezdí v limuzíně, černé, aby to vypadalo. Ale král na oslu? A to není všechno. Navíc tichý král. Tichý král jede na oslu, lidé provolávají slávu a netuší, že král si nejede pro lidskou slávu, ale pro lidské odsouzení, mučení a smrt. My křesťané jsme už příliš zvyklí na Ježíše krále, který má v moci celý svět. A nejraději bychom to jeho kralování už viděli. Jak nám dá zapravdu a pokoří všechny naše nepřátele, jak ukáže všem těm, kteří se nám smějí, že jsme pitomí pánbíčkáři. A úplně nám při tom uniká, že náš král nemá potřebu někomu něco ukazovat, dokazovat, předvádět se, natož někoho pokořovat. To on sám se pokořuje. A proti síle a moci tak, jak ji známe, přichází s tichostí, s pokorou a sebeobětováním. Tohle jsou zbraně, kterými chce zvítězit nad lidskou slabostí, pýchou, nenávistí. Nad tím vším, co je nám lidem tak blízké, do čeho jsme tak zakletí.

Král na oslu se stává vítězem skrze svou oběť. Pravda, nezní to moc svátečně, natož triumfálně. Ale tahle zvěst dokázala změnit svět. Dokázala přemoci všemocnou římskou říši. Když ale potom křesťané na tuto zvěst zapomněli, sami se opili svou mocí a Ježíše Krista šli světu hlásat mečem, dokázali to vše krásné téměř zničit. To, že jsme jako křesťané dneska k smíchu, je ovoce právě toho, že naši předchůdci - a my s nimi - jsme zapomněli na našeho krále, toho tichého, sedícího na oslu. Ježíš neměl v ruce meč, aby svět ovládal. Protože mečem se svět změnit nedá. Ani my, jeho následovníci, nesmíme chtít změnit svět silou. Ani vojenskou, ani ekonomickou, ani žádnou jinou. Pokud se o to budeme pokoušet, budeme v lepším případě k smíchu. V tom horším dá od nás náš král ruce pryč a nechá nás, abychom se sami těmi meči zamordovali.

Poselství Velikonoc je zvláštní. Není tak jasné a tak přijatelné, jako Vánoce. Na Vánoce i lidé úplně necírkevní nemají problém zazpívat: „Narodil se Kristus Pán, veselme se.“ Ať už tím myslí cokoli. Na Velikonoce radši barví vajíčka. Myslím si, že je to tak dobře. Boží jednání s lidmi není a nemá být lehce přijatelné pro každého. Člověk se s ním má rvát a těžce vyrovnávat. Pokud má něco změnit život člověka, což Boží jednání má, nemůže to být laciná limonáda.

Kéž se tedy i letos s tím překvapivým Božím jednáním poperete se ctí. A kéž Vás ten tichý král jedoucí na oslu osloví, promění a dá vám sílu k životu.

Richard Dračka

 

 

 

 

 

 

Milí přátelé, bratři a sestry,

 

pro posilu v postní době přijměte úvahu bratra faráře Richarda Dračky ze Soběslavi, který je od dubna loňského roku administrátorem našeho sboru.

 

Srdečně Vás zveme k účasti na všem, co se v našem sboru uskuteční. Jestliže potřebujete přivézt či doprovodit, rádi to pro Vás zařídíme. Těšíme se na shledanou s Vámi.

 

Zvěstujeme Vám radostnou zprávu o Kristově vzkříšení a Boží požehnání podle Jeho zaslíbení. Vyprošujeme Vám Boží pokoj, zdraví a radost ve Vašich srdcích a rodinách.

 

 

staršovstvo Farního sboru

Českobratrské církve evangelické v Táboře

 

Velikonoční bohoslužebná shromáždění

 

Tábor, Bílkova 963/3

 

20. 3. Květná neděle 9:30 bohoslužby

24. 3. Zelený čtvrtek 18:00 čtení pašijí

25. 3. Velký pátek 18:00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

27. 3. Neděle vzkříšení 9:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

28. 3. Velikonoční pondělí 9:30 bohoslužby s dětským velikonočním pásmem (Masarykův domov, Smetanova 1284)

 

 

Mladá Vožice, Žižkovo náměstí 80

(zasedací místnost obecního úřadu)

 

27.3. Velikonoční neděle 14:30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

 

 

Bechyně, Čechova 284

 

28.3. Velikonoční pondělí 15:00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně

 

Kontakty

 

Bílkova 963/3, Tábor, 390 02, tabor@evangnet.cz, https://ccetabor.webnode.cz/

bankovní účet: 101 263 424 / 0300

 

administrátor:

Richard Dračka, 775 945 666, richard.dracka@evangnet.cz

kurátor:

Zdeněk Beneš, 734 114 878, zdebene@seznam.cz

 

 

 

 

Pravidelný program

 

Neděle: 9.30 bohoslužba s nedělní školou pro děti (1. neděli v měsíci po bohoslužbě pohoštění se společným rozhovorem)

1. neděle v měsíci 14:30 bohoslužba v Mladé Vožici v zasedací místnosti Městského úřadu

2. a 4. neděle v měsíci: 15:00 bohoslužba v Bechyni, Čechova 44, modlitebna Metodistické církve

Pondělí: 16:30 setkávání dětí na faře (tvořivé vyučování o Bohu a Bibli)

Úterý: 17:00 biblická hodina pro dospělé

 

 

 

 

Plánované akce

 

  • 23. 4. jarní sborový výlet do Číhošti

  • 26. 6. dětské bohoslužby v Masarykově domově (Smetanova 1284), následovat bude společný oběd a program pro děti

  • 6. 7. ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku

  • 25. 7. - 31. 7. sborová rekreace v Oberwaiz

 

Zpět