Volba faráře.

19.09.2016 22:02

Staršovstvo sboru svolává na neděli 2.10,2016 od 9:30 výroční shromáždění.

Jediným bodem programu bude volba bratra Christofa Langeho farářem táborského sboru.

Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce ve sborovém domě.

Zpět