Výroční sborové shromáždění.

06.03.2012 21:32

Sejdeme se k němu při nedělních bohoslužbách čtvrtou neděli v březnu - tj. 25.3.2012 od 9:30 hod. v sále sborového domu.

Na výročním shromáždění se hodnotí uplynulý kalendářní rok (zprávu o životě sboru pravidelně připravuje kurátor a farář sboru), provozní a ekonomické záležitosti. Společně také povedeme debatu o dalším směřování sboru.

Shromáždění se může zúčastnit každý, komu na sborovém životě záleží (nemusí být členem sboru).

Zpět