Výroční sborové shromáždění.

14.02.2016 19:37

Letošní výroční sborové shromáždění se bude konat v neděli 13.3.2016. Zváni jsou všichni členové sboru i hosté, kteří se chtějí účastnit debaty o sborovém životě.

Na programu bude zhodnocení uplynulého kalendářního roku (zpráva o životě sboru, finanční záležitosti), debata o hledání nového faráře a výhled pro rok stávající.

Bohoslužby ve sborovém domě (Bílkova ulice 963) začínají v 9:30, správní záležitosti budou projednávány cca. od 10 hod.

Výkaz hospodaření a seznam členů sboru s hlasovacím právem budou vyvěšeny na nástěnce ve sborovém domě, Bílkova ulice 963.

Zpět