Výroční shromáždění.

11.02.2015 21:05

Všichni členové sboru i jeho další příznivci jsou srdečně zváni na výroční sborové shromáždění, které se bude konat v neděli 8. března 2015 od 9:30 ve sborovém domě, Bílkova ulice 3.

Návrh rozpočtu a seznam členů sboru s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce ve sborovém domě, Bílkova ul. 3.

Zpět