Zápis do Církevní mateřské školy.

09.02.2012 10:25

Církevní mateřská škola srdečně zve všechny zájemce na týden Otevřených dveří, který je spojen s možností zápisu dětí. Školku je možno navštívit od 19. do 23.3., po telefonické domluvě je možná návštěva kdykoliv.

Zřizovatelem školy je sbor Českobratrské círve evangelické v Táboře, při výchovně - vzdělávací práci je vycházeno z křesťanských tradic. Příslušnost k círvi však není podmínkou.

Tři třídy mateřské školy jsou ve vilce v Příběnické ulici (cca. 50m za Kotnovskou branou), jedna třída je umístěna v Masarykově domově (Smetanova 1284, za OD Dvořák).

Více informací o škole naleznete na webových stránkách - nebo na adrese sboru (Bílkova 3, sobeslavsky@iol.cz).

Zpět