Novinky

Sborový dopis

01.09.2018 20:14
Sborový dopis Sestry a bratři, zde je k dispozici sborový dopis.

500 let evropské reformace v Táboře.

22.10.2017 21:26
V mnoha evropských zemích si evangeličtí křesťané 31.října připomínají 500.výročí zveřejnění 95 tezí Martina Luthera proti odpustkům, které odstartovalo obnovu církve v celé Evropě. V týdnu kolem tohoto významného výročí zve Českobratrská církev evangelická na řadu jubilejních akcí do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284).   29.října 2017 v 9:30 se bude konat slavnostní bohoslužba se...

Výstavy v Masarykově domově.

10.09.2017 20:49
V rámci Táborských setkání bude v sobotu 16.září 2017 od 9:00 do 16:00 v sále Masarykova domova (Smetanova 1284) k shlédnutí výstava "Česká a německá reformace v rozhovoru", která byla připravena pro setkání německých evangelíků Kirchentag v Berlíně 2017. V pondělí 18.9.2017 bude v čase 10:00 - 12:00 a 14:00 - 17:00 na stejném místě přístupná výstava "Dějiny české reformace". Zájemci o ni, kteří...

Kalendář akcí sboru

22.01.2017 22:25
Na stránce Kalendář akcí naleznete Google kalendář s akcemi sboru.

Ekumenická setkání v prosinci a lednu.

15.11.2016 20:43
Srdečně Vás všechny zveme na shromáždění, která připravujeme s ostatními táborskými církvemi v prosinci a lednu. Na Štědrý den, 24.12.2016 od 9:30 se setkáme na Žižkově náměstí. Krátké zamyšlení připravuje bratr farář Christof Lange z Českobratrské církve evangelické. Zájemci si mohou domů odnést Betlémské světlo. Na Nový rok, 1.1.2017 v 16:30 se bude konat ekumenická bohoslužba v modlitebně...

Instalace nového faráře sboru.

26.10.2016 20:29
Všechny Vás srdečně zveme na instalaci bratra Christofa Langeho farářem našeho sboru. Slavnostní bohoslužby budou v neděli 6.listopadu 2016 v 15h v modlitebně v Bílkově ulici. Po bohoslužbách jsou všichni zváni k občerstvení a rozhovoru ve sborových prostorách.

Volba faráře.

19.09.2016 22:02
Staršovstvo sboru svolává na neděli 2.10,2016 od 9:30 výroční shromáždění. Jediným bodem programu bude volba bratra Christofa Langeho farářem táborského sboru. Seznam členů s hlasovacím právem je vyvěšen na nástěnce ve sborovém domě.

Pozvání na neděli 12.6.2016.

31.05.2016 19:56
Zveme všechny členy a přátele sboru na bohoslužby, které se budou konat v neděli 12.6.2016 od 9:30 v sále sborového domu, Bílkova ul.  Kázáním poslouží br. farář Christof Lange, který má zájem o místo faráře v táborském sboru. Po bohoslužbách budeme společně hovořit při kávě a čaji.

Pozvánka na nedělní bohoslužby.

15.05.2016 21:07
Všechny zveme na nedělní bohoslužby, které se budou konat 22.5. od 9:30 ve sborovém domě, Bílkova ulice č. 963. Kázáním poslouží bratr vikář Martin Sabo, který uvažuje o službě faráře v našem sboru. Po bohoslužbách si s bratrem vikářem budeme povídat při kávě a čaji.

Velikonoční dopis

20.03.2016 15:03
  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Táboře     Povězte dceři siónské: Hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. (Matoušovo evangelium 21:5)   V Bibli se můžete setkat téměř se všemi zvířaty. A většinou tam také má každé zvíře nějaký význam. A konkrétně osly a oslicemi se to v Bibli jen...