Neděle Cantate

28.04.2024 00:00
 

Záznam bohoslužby 28. 4. 2024

 

Během týdne 28. dubna - 4. května

pondělí v 14:30 hod. - setkání starších školních dětí
  v Bílkově ulici 963/3
úterý v 16 hod. - setkání mladších dětí
   na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Ekumenická bohoslužba na Nanebevstoupení Páně
Čvrtek 9. května v 18 hodin v kostele ČSCH

40 dnů po Velikonocích oslavujeme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. Letos zveme spolu s táborským sborem Církve československé husitské a se starokatolickou farností na společnou večerní bohoslužbu do kostela ČSCH (Farského 1960/7). Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění. Všichni jsou zváni.

Plakát

 

Rozhovor s Biblí: Úterý 21. května v 16 hod.

Na další rozhovor s Biblí zveme všechny zájemce v úterý 16. dubna v 16 hod. do modlitebny v Bílkově ulici.

 

Bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

5. května - Neděle Rogate (VP)
   kázání: Daniel 9,4-5.16-19
9. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (VP)
   kázání: Zjevení 1,4-8
12. května - Neděle Exaudi
   kázání: Věra Soběslavská
19. května - Svatodušní neděle (VP)
   kázání: Efezským 4,11-15
26. května - Trojiční neděle
   kázání: Římanům 11,32-36
2. června - 1. neděle po Trojici
   kázání: Věra Soběslavská

 

Buďme spolu v Žirovnici
31. května - 2. června

Od pátku 31. května odpoledne do neděle 2. června zveme členy a přátele sboru na společný pobyt pro všechny generace do Žirovnice. Ubytování většinou v dvoulůžových a třílůžkových pokojích bude stát 390 Kč za noc a osobu. Vedle společného programu (pobožnosti, společná nedělní bohoslužba, tématická přednáška a rozhovor, program pro děti) bude spousta času a příležitostí k seznámení nebo k rozhovorům. Abychom mohli včas plánovat přidělení pokojů, prosíme o přihlášení do 14. dubna na tabor@evangnet.cz nebo telefonicky (770 679 912). Uveďte prosím jméno, kontakt, počet osob, požadavek na pokoje.

 

Sbírka na podporu »Adopce na dálku«

Farní sbor ČCE v Táboře se řadu let účastní programu »Adopce na dálku«, který v České republice založila a organizuje Římskokatolická arcidiecesní charita Praha. Sbor v současné době podporuje dva chlapce z Běloruska - Timofeje (10 let) a Mikitu (14 let). Podpora sboru (současně kolem 14.000 Kč za rok) slouží především k nákladům spojeným se vdzěláním. Zprávy, fotografie a překlady dopisů chlapců jsou k nahlédnutí na nástěnce v předsíně modlitebny. Prosíme členy a přátele sboru o finanční podporu tohoto projektu.

 

Další aktuální zprávy:

Petřík

23.03.2024 19:47

Velikonoce 2024

23.03.2024 00:00

Zpravodaj prosinec 2023

11.12.2023 00:00

Vánoční divadlo

04.12.2023 21:32

Vánoční bohoslužby

04.12.2023 00:00

Okuste a vizte, jak dobrý je Pán!

29.09.2023 00:00

Sladké jako med

05.09.2023 15:29

Příběhy bezvýhradné lidskosti

16.06.2023 17:51