Bohoslužby  

Bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním svaté Večeře Páně (VP) a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Pro děti se každou neděli současně s bohoslužbami koná nedělní škola. Některá shromáždění se konají i v sále Masarykova domova ve Smetanově ulici č.1248.

V Mladé Vožici zveme vždy první neděli v měsíci ve 13 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu, Žižkovo náměstí 80.  V Bechyni se konají bohoslužby (s výjimkou prosince) pravidelně druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 15 hodin v klubovně Kulturního střediska, U Nádraží 602.

 

Rozhovor s Biblí 
každé úterý v 17 hod. v Bílkově

Tématem pravidelných biblických hodin v Táboře je od podzimu biblická kniha Skutky apoštolů. Její autor evangelista Lukáš ji pojal jako pokračování svého evangelia a popisuje v ní, jak Ježíšova věc ve světě pokračuje. Titul knihy v řečtině zní "praxeis apostolon", což už nasvědčuje tomu, že její obsah nebude jen teoretický... Všichni zájemci jsou vítáni. Pravidelná účast není podmínkou. 

 

Ekumenické setkání dětí
každé pondělí v 16 hod. v Bílkově 

Náš pravidelný program pro školní děti se koná ve spolupráci se starokatolickou církví. Pod vedením farářů Aloise Sassmanna a Christofa Langeho se scházíme každé pondělí v 16 hodin. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zazpíváme si při kytaře, zahrajeme si hry a společně vyrábíme zajímavé věci.

 

Skupina dětí do tří let
každá středa v 16 hod. v Bílkově 

Ve středu nabízíme setkání také pro děti do tří let. Děti a maminky nebo tatínkové se scházejí pod vedením Štěpánky Fojtů každou středu od 16 do 17 hod. v Bílkově ulici.