Pravidelný program

Tábor

Ke shromážděním se setkáváme ve sborovém domě, v Bílkově ulici, č. 963. Některá shromáždění se konají i v sále Masarykova domova ve Smetanově ulici č.1248.

  • každá neděle a církevní svátek v 9:30 bohoslužby, 1.neděli v měsíci pokračujeme besedou při kávě a čaji
  • biblický kroužek - úterý 17:00 - Tématem pravidelných biblických hodin v Táboře jsou od října >>Apoštolové<<. Sledujeme životní příběhy a poselství Ježíšových učedníků a dalších novozákonních apoštolů v biblických knihách a klademe si otázku, jaký zvlášťní význam mají pro křesťany dnes.
    Scházíme se každý úterý v 17 hod. v Bílkově ulici, a další zájemci jsou vždy vítáni. Po obecném přehledu o apoštolech a Ježíšových učednících jsme se zatím věnovali apoštolům Petru, Jakubu a Janu.
    • 4. úterý v měsíci - rozhovor o zajímavé literatuře
  • biblická hodina pro děti - pondělí 16:00 - zpěv, vyprávění, vyučování o odpuštění i trestu, o lásce a životní síle, o Bohu, Kristu Ježíši, Duchu svatém, hry a čtení napínavých příběhů. Druhá skupina se schází ve středu v 16:00.

Mladá Vožice

Žižkovo náměstí 80 (zasedací místnost MÚ)

  • 1. neděle v měsíci, první svátek vánoční (25.12.) a Velikonoční neděle ve 13:00

Bechyně

Klubovna v Kulturním středisku města Bechyně, U Nádraží 602

  • 2. a 4. neděle v měsíci, druhý svátek vánoční (26.12.) a Velikonoční pondělí v 15:00