Bohoslužby  

Bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Pro děti se každou neděli současně s bohoslužbami koná nedělní škola. Některá shromáždění se konají i v sále Masarykova domova ve Smetanově ulici č.1248.

V Mladé Vožici zveme vždy první neděli v měsíci ve 13 hodin do zasedací místnosti Městského úřadu, Žižkovo náměstí 80.  V Bechyni se konají bohoslužby (s výjimkou prosince) pravidelně druhou a čtvrtou neděli v měsíci v 15 hodin v klubovně Kulturního střediska, U Nádraží 602.

 

Rozhovor s Biblí 
každé úterý v 17 hod. v Bílkově

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Scházíme se od října každé úterý v 17 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Setkání školních dětí
každé pondělí v 16 hod. v Bílkově 

V novém školním roce se konají zase pravidelná setkání školních děti na faře v Bílkově. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zpíváme, hrajeme hry a vyrábíme zajímavé věci. Scházíme se každé pondělí v 16 hodin.

 

Skupina předškolních dětí
každá středa v 16 hod. v Bílkově 

Ve středu nabízíme setkání také pro děti do tří let. Děti a maminky nebo tatínkové se scházejí pod vedením Štěpánky Fojtů každou středu od 16 hod. v Bílkově ulici.

 

Pozvání pro nejmladší

Mezi členy sboru příbylo několik děti, které ještě nemluví a jsou příliš malé na tématický program, ale rády se už potkávají s jinými dětmi a hrají si. Proto zveme rodiče s batolaty také na středeční setkání dětí v 16 hodin do Bílkovy ulice. V době biblického programu pro školkové děti si budeme hrát s mladšími ve vedlejší místnosti.