Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Táboře

Bílkova 963, 390 02 Tábor
email: tabor@evangnet.cz

IČO: 65018907
č. účtu: 101263424 / 0300

Christof Lange, farář sboru

email: lange@volny.cz
telefon: 770 679 912

Mgr. Zdeněk Beneš, kurátor sboru

email: zdebene@seznam.cz
telefon: 734 114 878