Farní sbor
Českobratrské církve evangelické
v Táboře

Bílkova 963, 390 02 Tábor
email: tabor@evangnet.cz

IČO: 65018907
č. účtu: 101263424 / 0300

Christof Lange, farář sboru

email: lange@volny.cz
telefon: 770 679 912

MUDr. Věra Soběslavská, kurátorka sboru

email: vera.sob@seznam.cz
telefon: 730 106 870