Dobrý pastýř

18.04.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Misericordias Domini - 18. 4. 2021

 

Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.

Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání. Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.

Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne, tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Můj Otec, který mi je dal, je větší nade všecky, a nikdo je nemůže vyrvat z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.

Jan 10,11-16.27-30

 

Záznam celé bohoslužby

 

Hospodinova milosrdenství je plná země.
Blaze národu, jemuž je Hospodin Bohem.
Žalm 33,5.12

Neděle Misericordiae Domini

18. dubna 2021

Antonín Dvořák: Biblická píseň č. 4
»Hospodin jest můj pastýř« (Žalm 23)

Uvítání

Píseň: 399,1-8 V sjití tomto pravme sobě

Modlitba

Čtení: Ezechiel 34,1-16.31

Haleluja: 168,1 Zpívejte, čest vzdejte

Zpívejte, čest vzdejte Hospodinu ze všech stran!
Staré věci přestaly a nové se začaly!
Obnovení smyslové, začněte písně nové!
Nechať množí chvály Boží, což má dchnutí, s vnitřní chutí
po všem světě! On jest Pán!

Evangelium: Jan 10,11-16.27-30

Píseň: 23 Hospodin ráčí sám pastýř můj býti

Kázání: Jan 10,11-16.27-30

Píseň: 406 Chval Pána svého písní

Oznámení

Přímluvná modlitba a modlitba Páně

Poslání a požehnání: Židům 13,20-21

Píseň: 399,9+12-13 V sjití tomto pravme sobě

Johann Sebastian Bach: Chorálová předehra
»Heut triumphieret Gottes Sohn« (BWV 630)

Dnešní sbírka je určená vlastnímu sboru. Upozorňujeme také na archovou sbírku pro Jeronymovu jednotu, která probíhá do konce dubna.