Den evangelisty Marka

25.04.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Pozdravuje vás Marcus (Marek 1,1-15)

 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - lze obsadit vždy jen 10% míst k sezení. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

2. května - Neděle Cantate (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Matouš 11,25-30
9. května - Neděle Rogate
     kázání: Jan 16,23b-33
13. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně (s vysluhováním Večeře Páně)
   společná bohoslužba se sborem Církve bratrské v Táboře
16. května - Neděle Exaudi
   kázání: Jan 15,26 - 16,4
23. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 14,23-27
30. května - Trojiční neděle
   kázání: Jan 3,1-15

Pokud nechcete nic riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu.

 

Nanebevstoupení Páně
Čvrtek 13. května

Ve čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích, oslavíme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. Letos připravujeme spolu se sborem Církve bratrské v Táboře bohoslužbu pod širým nebem. Přesné místo a čas ještě oznámíme.