Neděle Cantate

02.05.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Pojďte ke mne! (Matouš 11,25-30)

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - je potřeba dodržet minimální odstup mezi účastníky z odlišných domácností. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

9. května - Neděle Rogate
     kázání: Jan 16,23b-33
13. května, 18 hod. - Nanebevstoupení Páně na plovárně
   společná bohoslužba se sborem Církve bratrské v Táboře
16. května - Neděle Exaudi
   kázání: Jan 15,26 - 16,4
23. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 14,23-27
30. května - Trojiční neděle
   kázání: Jan 3,1-15

Pokud nechcete nic riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu.

 

Nanebevstoupení Páně na plovárně
Čvrtek 13. května v 18 hodin

Ve čtvrtek, 40 dnů po Velikonocích, oslavujeme ve všech křesťanských církvích svátek Nanebevstoupení Páně. V tomto roce jsme domluvili společnou evangelickou bohoslužbu s táborským sborem Církve bratrské, která se bude konat pod širým nebem.