Zveme děti

10.05.2021 00:00
 

detske bohosluzby

Každou neděli mají děti v našem sboru svůj vlastní program, »Nedělní školu«. Ale také během týdne se děti setkávají pravidelně v prostorách evangelické církve v Bílkově ulici 963/3.

 

Setkání školních dětí
každé pondělí v 16 hodin

Po dlouhé odluce znovu začíná pravidelná setkání školních děti na faře v Bílkově. Poznáváme napínavé biblické příběhy, zazpíváme si písně, zahrajeme si hry uvnitř i na zahradě a společně budemě vyrábět zajímavé věci. Sejdeme se každé pondělí od 16 do 17,30 hod.

 

Skupina dětí do tří let
každou středu v 16 hodin

I mladší děti u nás mají pravidelné setkání. Děti od 0 do 5 let s maminkami se scházejí pod vedením MUDr. Štěpánky Fojtů každou středu od 16 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284).

 

Výlet s dětmi na Kozí Hrádek
Sobota 28. září od 9.30 hod.

V sobotu 28. září vyrazíme na další výlet s dětmi, tentokrát na Kozí Hrádek. Zahrajeme si hry a dáme si společný oběd. Sejdeme se v 9.30 hodin před vlakovým nádražím. Návrat bude kolem 18 hodin. S sebou vezmeme oblečení na pobyt venku, svačinu, mísku na jídlo a lžíci. I rodiče se mohou připojit. Všechny náklady na děti hradí farní sbor. Prosíme, potvrďte svoji účast, abychom věděli, kolik nás bude: Christof Lange, telefon: 770 679 912, mail: tabor@evangnet.cz

 

Díkůvzdání s Františkem
6. října v 9:30 hod. v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme na bohoslužbu pro všechny generace do sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Tématem bude: svatý František a Boží stvoření. Kdo chce, může přívezt plody ze zahrady nebo i potraviny z obchodů. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.