Neděle Exaudi

16.05.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Ježíšova starost (Jan 15,26 - 16,4)

 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - je potřeba dodržet minimální odstup mezi účastníky z odlišných domácností. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, obvykle se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

23. května - Svatodušní neděle (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Jan 14,23-27
30. května - Trojiční neděle
   kázání: Jan 3,1-15

Pokud nechcete nic riskovat nebo nemůžete se osobně účastnit naších bohoslužeb, můžete si zde stáhnout a poslechnout zvukové záznamy kázání posledních nedělí. Videozáznamy z vánočních bohoslužeb stále najdete ve sborovém videoarchivu.

 

Noc kostelů 2021 - pátek 28. května
v táborském sboru ČCE

Na celorepublikovou akci »Noc kostelů« jsme připravili opět zajímavý program pro všechny generace.

Od 16 do 19 hodin bude probíhat program pro předškolní a školní děti s tématem »V břiše velryby«, který se koná v sále a na zahradě Masarykova domova (Smetanova 1284).

Další program se bude věnovat jednomu z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců období secese Františku Bílkovi, který zemřel 13. října před 80 lety a který měl velmi blízký vztah i s našim farním sborem. Při noci kostelů bude v prostorách Masarykova domova k shlédnutí výstava fotografií o stopách Františka Bílka v Táboře a okolí. Našim hostem od 20 hod. bude znalec Bílkova díla PhDr. Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.