Ježíšova starost

16.05.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Exaudi - 16. 5. 2021

Ježíš jím řekl: »Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od začátku.
To jsem vám pověděl, abyste se nepohoršili. Budou vás vylučovat ze synagóg; ano přichází hodina, že ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že tím uctívá Boha. To s vámi budou činit, protože nepoznali Otce ani mne. Ale to jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli na má slova, až přijde ta hodina.«
Jan 15,26 - 16,4

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list