4. neděle po Trojici

27.06.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Boj o mír (Římanům 12,1-2.17-21)

 

Bohoslužby

Podle platných nařízení vlády je počet účastníků shromáždění omezen kapacitou prostorů - je potřeba dodržet minimální odstup mezi účastníky z odlišných domácností. Proto se sváteční nebo rodinné bohoslužby konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284, jinak se scházíme v modlitebně Bílkova 963/3. Děti za celé doby bohoslužeb mají svůj vlastní program v oddělené mistnosti.

4. července - 5. neděle po Trojici
   čtené bohoslužby
11. července - 6. neděle po Trojici
   čtené bohoslužby
18. července - 7. neděle po Trojici
   kázání: Irena Lukášová
25. července - Den apoštola Jakuba staršího
   kázání: Matouš 20,20-23
1. srpna - 9. neděle po Trojici
   kázání: Jan Lukáš
8. srpna - 10. neděle po Trojici
   čtené bohoslužby
15. srpna - 11. neděle po Trojici
   kázání: Lukáš 18,9-14
22. srpna - 12. neděle po Trojici
   kázání: Mk 7,31-37
29. srpna - 13. neděle po Trojici
   kázání: Lukáš 10,25-37
5. září - Zahájení školního roku
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetanova 1284)
12. září - 15. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 6,25-34
19. září - 16. neděle po Trojici
   kázání: Jan 11,1-3.17-27
   navazuje výroční sborové shromáždění
26. září - 17. neděle po Trojici
   bohoslužba v rámci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
   v kostele Církve československé husitské (Farského 1960/7)
3. října - Díkůvzdání za úrodu (s vysluhováním Večeře Páně)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetanova 1284)
10. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Marek 2,1-12
17. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: Irena Lukášová
   navazuje sborový výlet do Vrchotových Janovic
24. října - 21. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 5,38-48

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.

 

Ekumenická bohoslužba na Kozím Hrádku
Úterý 6. července v 10 hodin

Na tradiční ekumenickou bohoslužbu na den upálení Místra Jana Husa zvou v úterý 6. července v 10 hod. táborské křesťanské církve ve spolupráci s městy Tábor a Sezimovo Ústí. Součástí bohoslužby, která letos bude v režii Církve bratrské, jsou kázání Romana Cimbulky, písně uskupení »Sezimák zpívá gospel«, společná Svatá Večeře Páně, přímluvy za města Tábor a Sezimovo Ústí a síbrka na podporu hospicu Jordán.