Boj o mír

27.06.2021 00:00

 

Záznam kázání z 4. neděle po Trojici - 27. 6. 2021

Vybízím vás tedy, bratři, skrze milosrdenství Boží, abyste vydali svá těla v oběť živou, svatou a příjemnou Bohu; to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou [své] mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé.

Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi lidmi mějte na mysli ušlechtilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj se všemi lidmi.

Nemstěte se sami, milovaní, nýbrž dejte místo Božímu hněvu, neboť je napsáno: »Mně patří pomsta, já odplatím, praví Pán.« (5. Mojžíšova 32,35) Ale: »Jestliže má tvůj nepřítel hlad, dávej mu jíst, a má-li žízeň, dávej mu pít; když to budeš činit, nasypeš žhavé uhlí na jeho hlavu.« (Přísloví 25,21)

Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

Římanům 12,1-2.17-21

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list