Santiago

25.07.2021 00:00

 

Záznam kázání ze dne apoštola Jakuba staršího - 25. 7. 2021

Tehdy k Ježíšovi přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: »Co chceš?« Řekla: »Ustanov, aby tito dva synové měli místo jeden po tvé pravici a jeden po tvé levici ve tvém království.«

Ježíš však odpověděl: »Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?« Řekli mu: »Můžeme.«

Praví jim: »Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.«

Matouš 20,20-23

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list