Bez odpovědi

15.08.2021 00:00

 

Záznam kázání z 11. neděle po Trojici - 15. 8. 2021

Job se ujal slova a řekl:

Stále je můj nářek vzpourou;
jeho ruka nadále tíží navzdory mému úpění.
Ach! Kdybych věděl, jak ho zastihnout,
jak dojít až k jeho příbytku,
zahájil bych před ním při,
má ústa by byla plná stížností.
Poznal bych, jak zní jeho odpověď,
dával bych pozor, co mi řekne.
Vložil by do toho sporu se mnou všechnu svou sílu?
Ne, stačilo by mu, aby mi věnoval pozornost.
Rozpoznal by ve svém protivníku přímého člověka
a já bych dosáhl vítězství své věci navěky.

Jdu-li na východ, on tam není,
na západ, nevidím ho.
Když ho hledám na severu, nedá se rozeznat,
zůstává neviditelný, obrátím-li se k jihu.

A přece všechno mé počínání on zná!
Ať mě dá do výhně: jako ryzí zlato odtud vyjdu!
Má noha se přimkla k jeho krokům,
chodil jsem po jeho cestě bez odchýlení;
nezanedbával jsem přikázání jeho rtů,
uchovával jsem v nitru slova jeho úst.
Ale on rozhoduje, kdo u něho přivodí změnu?
Co si usmyslel, to splní.
Vykoná tedy rozsudek nade mnou
jako tolik svých jiných nařízení!

A proto jsem před ním vyděšený;
čím víc na to myslím, tím větší mi nahání strach.
Bůh zlomil mou odvahu,
Všemocný mě naplňuje hrůzou.
Vždyť jsem nebyl zničen před temnotami,
ale on pokryl mou tvář tmou.

Jób 23,1-17
 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list