Otevři se!

22.08.2021 00:00

 

Záznam kázání z 12. neděle po Trojici - 22. 8. 2021

Ježíš se vrátil na území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole.

Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: »Effatha«, což znamená »otevři se!« I otevřel se mu sluch, uvolnilo se pouto jeho jazyka a mluvil správně.

Ježíš jim nařídil, aby to nikomu neříkali. Čím víc jim to však nařizoval, tím více to rozhlašovali. Nadmíru se divili a říkali: »Dobře všecko učinil. I hluchým dává sluch a němým řeč.«

Marek 7,31-37
 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list