13. neděle po Trojici

29.08.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Jak čteš? (Lukáš 10,25-37)

 

plakát: zahájení školního roku 2021/22

Rodinná bohoslužba 5. září 2021
v 9,30 hodin v Masarykově domově

Na zahájení školního roku zveme velké i malé na rodinnou bohoslužbu do sálu Masarykova domova (Smetanova 1284). V tomto roce si budeme zvlášť připomínat 30. výročí od založení Církevní mateřské školky Rybička, jejíž zřizovatelem je náš farní sbor. Při našem setkání první záříovou neděli se seznámíme s příběhem malé rybičky ve velkém moři. Na bohoslužbu navazuje malé pohoštění.

Plakát ke stažení

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle 19. září v 9,30 hod.  v rámci bohslužby

Na výroční sborové shromáždění zveme všechny členy a přátele táborského sboru ČCE v neděli 19. září. Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží sborové shromáždění 19. září, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme.
Na pořadu tohoto shromáždění bude:

- Zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2020
- Hospodářská zpráva, revizní zpráva a rozpočet 2021

Seznam členů s hlasovacím právem je k nahlednutí v předsíni modlitebny na nástěnce. Prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda jsou vedeni v této evidenci. Upozorňujeme, že sborové shromáždění je usnášeníschopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů sboru.

 

Celocírkevní sjezd mládeže
24.-26. září v Táboře

Na konci září se bude v Táboře konat Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Každoroční sjezdy evangelické mládeže pořádají oddělení mládeže ČCE, ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM) a dalšími dobrovolníky. Letošní téma sjezdu zní (Ne)přátel se nelekejme, na množství nehleďme. Celý sjezd by se měl nést v duchu společenství a historického odkazu místa konání. Pořadatelé se ale chtějí zaměřit i na současnost a na to, co pro nás tohle poselství minulosti znamená dnes.

Základní myšlenkou sjezdů je celostátní setkání mladých lidí nejen z evangelické církve. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, sport, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů.

Hlavní program sjezdu se odehraje v Hotelu Palcát (tř. 9. května 2471). Některá setkání se budou konat v Masarykově domově (Smetanova 1284) a v modlitebně ČCE v Bílkově ulici. V neděli dopoledne proběhne společná bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně i s účastí místních farních společenství v kostele Církve československé husitské.

Poplatek pro účast na všech akcích sjezdu bez ubytování a strávy činí 450 Kč při přihlášení do 9. září (později 550 Kč). Sjezdový poplatek zahrnuje také úrazové pojištění nezletilých účastníků. Všem přihlášeným bude k dispozici mobilní aplikace pro Android s podrobným programem. Podrobnější informace o programu a možnosti účasti najdete na neustále aktualizované webové stránce www.sjezd2021.cz.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

5. září - Zahájení školního roku
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetanova 1284)
12. září - 15. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 6,25-34
19. září - 16. neděle po Trojici
   kázání: Jan 11,1-3.17-27
   navazuje výroční sborové shromáždění
26. září - 17. neděle po Trojici
   bohoslužba v rámci Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
   v kostele Církve československé husitské (Farského 1960/7)
3. října - Díkůvzdání za úrodu (s vysluhováním Večeře Páně)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetanova 1284)
10. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Marek 2,1-12
17. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: Irena Lukášová
   navazuje sborový výlet do Vrchotových Janovic
24. října - 21. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 5,38-48

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.