Spousta malých rybiček

01.09.2021 07:13
 

30 let od založení evangelické školky v Táboře

Už třicet let existuje Církevní mateřská škola Rybička. Je dnes neodmyslitelnou součástí předškolního vzdělání v Táboře a okolí. Do čtyř tříd ve dvou budovách chodí dnes celkem 80 děti. Další zájemci se už do našich prostor bohužel nevejdou.

Evangelická školka klade v rámci vzdělávání tři- až šestiletých dětí zvláštní křesťanské důrazy: spolupráce a vzájemná pomoc, vnímání potřeb druhého, solidarita a tolerance, úcta ke stvořené přírodě, růst důvěry v sebe a v ostatní. Také sprostředkování biblické a křesťanské tradice pochopitelně patří ke vzdělávacímu programu školky. Dvakrát týdně navštěvuje místní evangelický farář všechny třídy, aby s dětmi zpíval a jim hravě, věku přiměřeným způsobem přiblížil biblické příběhy a křesťanskou víru. Tím vším, ale možná ještě více díky vysoké motivaci pracovnic a radostnou atmosférou ve třídách, získala tato první mateřská škola na půdě Českobratrské církve evangelické po roce 1989 svou typickou povahu.

Ježíš řekl:
Kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.
(Matouš 18,5)

Vzdělávací nabídku školky zdaleka nevyužívají jen členové evangelické církve. Mezi rodiče, kteří posílají své děti do Rybičky, patří křesťané všech místních církví a denominací a také lidé bez náboženského vyznání, kterým na kvalitní výchově svých dětí záleží. V Táboře je zvláštní skutečnost, že církevní aktivity ve školství jsou úzce zde spojeny s místními farnostmi. Místní evangelický sbor založil církevní školku, zatímco římskokatolická farnost v Táboře se stala zřizovatelem Církevní základní školy, která pracuje stejným ekumenickým duchem a jmenuje se podle slavného Komenského díla »Orbis Pictus«.

Světoznámý pedagog a český evangelický biskup Jan Ámos Komenský (1592-1670) vytvořil výraz »mateřská škola«. Jeho smyslem bylo, aby se děti a jejich zájmy braly vážně od začátku života. Už od malička mají spoustu věcí k učení, v každém úseku životní cesty zase něco nového a jiného. Provázet také nejmladší na celoživotní cestě víry je významnou oblastí církevní práce. To, že zdejší evangelíci o tom vědí a rádi se o to s lidmi podělí, je dennodenně vidět v Rybičce.