Sjezd (nejen) evangelické mládeže v Táboře

23.08.2021 19:43
 

Ve dnech24.-26. září se bude v Táboře konat Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Každoroční sjezdy evangelické mládeže pořádají oddělení mládeže ČCE, ve spolupráci s Celocírkevním odborem pro mládež (COM) a dalšími dobrovolníky. Letošní téma sjezdu zní (Ne)přátel se nelekejme, na množství nehleďme. Celý sjezd by se měl nést v duchu společenství a historického odkazu místa konání. Pořadatelé se ale chtějí zaměřit i na současnost a na to, co pro nás tohle poselství minulosti znamená dnes.

Základní myšlenkou sjezdů je celostátní setkání mladých lidí nejen z evangelické církve. Obsahem setkání jsou workshopy, přednášky, diskuse, hudba, divadlo, sport, duchovní programy a mnohé jiné. Probírána jsou aktuální témata týkající se života mladých lidí a jejich problémů.

Hlavní program sjezdu se odehraje v Hotelu Palcát (tř. 9. května 2471). Některá setkání se budou konat v Masarykově domově (Smetanova 1284) a v modlitebně ČCE v Bílkově ulici. V neděli dopoledne proběhne společná bohoslužba s vysluhováním Večeře Páně i s účastí místních farních společenství v kostele Církve československé husitské.

Poplatek pro účast na všech akcích sjezdu bez ubytování a strávy činí 450 Kč při přihlášení do 9. září (později 550 Kč). Sjezdový poplatek zahrnuje také úrazové pojištění nezletilých účastníků. Všem přihlášeným bude k dispozici mobilní aplikace pro Android s podrobným programem. Podrobnější informace o programu a možnosti účasti najdete na neustále aktualizované webové stránce www.sjezd2021.cz.