17. neděle po Trojici

26.09.2021 00:00
 

Minulé kázání: Život a smrt (Jan 11,1.3.6.17-27.38-45)

 

Dnešní bohoslužba v sále hotelu Palcát

Dnes v 9.30 hodin se koná bohoslužba v rámci celocírkevního sjezdu mládeže v prostorách hotelu Palcát.  Podrobnější informace o sjezdu  najdete na neustále webové stránce www.sjezd2021.cz.

 

»V Božích rukou« - neděle díkůvzdání
4. října v 9,30 hodin v Masarykově domově

Na neděli Díkůvzdání zveme opět všechny generace do sálu Masarykova domova na rodinnou bohoslužbu. Kdo chce, může přinést plody ze zahrady nebo potraviny z obchodů. Navazuje malé pohoštění.

 

Rozhovor s Biblí od 4. října
každé pondělí v 17,30 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Budeme se scházet každé pondělí v 17,30 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

Sborový výlet

V neděli 17. 10. po bohoslužbách zveme členy a přátele farního našeho sboru na výlet do Vrchotových Janovic. Bližší informace na telefonu 770 679 912.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

3. října - Díkůvzdání za úrodu (s vysluhováním Večeře Páně)
   rodinná bohoslužba v Masarykově domově (Smetanova 1284)
10. října - 19. neděle po Trojici
   kázání: Marek 2,1-12
17. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: Irena Lukášová
   navazuje sborový výlet do Vrchotových Janovic
24. října - 21. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 5,38-48

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.