V Božích rukou

03.10.2021 00:00

 

Záznam kázání z neděle Díkůvzdání - 3. 10. 2021

Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: »Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu domů hladové, zemdlí na cestě; vždyť někteří z nich jsou zdaleka.« Jeho učedníci mu odpověděli: »Odkud by kdo mohl tady na poušti vzít chléb, aby všecky nasytil?« Zeptal se jich: »Kolik chlebů máte?« Řekli: »Sedm.« Nařídil tedy zástupu usednout na zem; vzal těch sedm chlebů, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům, aby je předkládali; oni je předložili zástupu. Měli i několik rybiček; vzdal za ně díky a nařídil, aby je také předkládali. I jedli, nasytili se a sebrali zbylých nalámaných chlebů sedm košů. Těch lidí bylo asi čtyři tisíce. Pak je propustil.

Marek 8,1-9

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list