19. neděle po Trojici

10.10.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Odpouštějí se ti hříchy (Marek 2,1-12)

 

Během týdne 10.-16 října

pondělí v 15,30 hod. - setkání školních dětí

pondělí v 17,30 hod. - rozhovor s Biblí
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí

 

Rozhovor s Biblí každé pondělí v 17,30 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Budeme se scházet každé pondělí v 17,30 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Sborový výlet

V neděli 17. 10. po bohoslužbách zveme členy a přátele farního našeho sboru na výlet do Vrchotových Janovic. Bližší informace na telefonu 770 679 912.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

17. října - 20. neděle po Trojici
   kázání: Irena Lukášová
   navazuje sborový výlet do Vrchotových Janovic
24. října - 21. neděle po Trojici
   kázání: Matouš 5,38-48

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.