Odpouštějí se ti hříchy

10.10.2021 00:00

 

Záznam kázání z 19. neděle po Trojici - 10. 10. 2021

Když se po několika dnech vrátil do Kafarnaum, proslechlo se, že je doma. Sešlo se tolik lidí, že už ani přede dveřmi nebylo k hnutí.

A mluvil k nim. Tu k němu přišli s ochrnutým; čtyři ho nesli. Protože se pro zástup nemohli k němu dostat, odkryli střechu tam, kde byl Ježíš, prorazili otvor a spustili dolů nosítka, na kterých ochrnutý ležel. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl ochrnutému: »Synu, odpouštějí se ti hříchy.«

Seděli tam někteří ze zákoníků a v duchu uvažovali: »Co to ten člověk říká? Rouhá se! Kdo jiný může odpouštět hříchy než Bůh?« Ježíš hned svým duchem poznal, o čem přemýšlejí, a řekl jim: »Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci ochrnutému: ,Odpouštějí se ti hříchy', anebo říci: ,Vstaň, vezmi své lože a choď'? Abyste však věděli, že Syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy« - řekne ochrnutému: »Pravím ti, vstaň, vezmi své lože a jdi domů!« On vstal, vzal hned své lože a vyšel před očima všech, takže všichni žasli a chválili Boha: »Něco takového jsme ještě nikdy neviděli.«

Marek 2,1-12

Výtisk kázání

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list