21. neděle po Trojici

24.10.2021 00:00
 

Kázání Ireny Lukášové z minulé neděle: A za koho mě pokládáte vy? (Lk 24,36-49)

Dnešní kázání: Milujte své nepřátele (Mt 5,38-48)

 

Během týdne 24.-30. října

pondělí v 15,30 hod. - setkání školních dětí
pondělí v 17,30 hod. - rozhovor s Biblí
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
čtvrtek - výlet s dětmi do Prahy
   sraz v 8.15 hod. před vlakovým nádražím
Pozor: Příští nedělí končí letní čas!
 

Rozhovor s Biblí od 4. října
každé pondělí v 17,30 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Budeme se scházet každé pondělí v 17,30 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Výlet s dětmi do Prahy
28. října v 8.15 hod. před vlakovým nádražím

Před dvěma týdny se kvůli nemocím nemohl konat plánovaný výlet s dětmi. Místo toho vyrazíme ve státní svátek ve čtvrtek na celodenní výlet do Prahy. Cílem nebude tentokrát zoologická zahrada, ale Zemědělské muzeum. Sejdeme se v 8.15 hod. před vlakovým nádražím v Táboře.

 

Modlitba za domov
28. října v 15 hod. v ČT

Uporzorňujeme na další ročník ekumenické akce k výročí Československé republiky »Modlitba za domov«. Letos bude opět přímý přenos ČT, tentokrát však z jiného místa - z nově postaveného kostela Krista Spasitele na pražském Barrandově. Další podrobnosti a program se dozvíte najdete na webu MZD/ERC https://www.ekumenickarada.cz/mzd
 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

31. října - Den reformace (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Matouš 5,1-16
7. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 17,20-30
14. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
21. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: Irena Lukášová
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.