Den reformace

31.10.2021 00:00
 

Během týdne 31. října - 6. listopadu

pondělí v 15,30 hod. - setkání školních dětí
pondělí v 17,30 hod. - rozhovor s Biblí
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota v 14 hod. - zkouška na vánoční divadlo
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Rozhovor s Biblí
každé pondělí v 17,30 hodin

V centru našich pravidelných biblických hodin v Táboře budou od října proroci. Budeme zkoumat, kdo jsou proroci a jaké je jejich postavení v Bibli. Seznámíme se s nejvýznamnějšími prorockými osobnostmi Starého Zákona, jako je Eliáš, Ámos, Izajáš, Jeremjáš nebo Ezechiel. Podíváme se také na Nový Zákon a na proroctví v prvotní církvi. Budeme se scházet každé pondělí v 17,30 hodin v Bílkově ulici. Noví zájemci jsou vždy vítáni. Pravidelná účast není podmínkou.

 

Začátek zkoušek na vánoční divadlo
sobota 6. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají od listopadu vždy v sobotu odpoledne. První setkání bude 6. listopadu ve 14 hod. v Masarykově domově.

 

Každodenní život v Táboře v 17. století
8. listopadu v 18 hodin, Poutní dům Emauzy

V pondělí 8. listopadu zve  Česká křesťanská akademie v Táboře zve na přednášku Mgr. Zdeňka Žaluda, Ph.D. (Husitské muzeum v Táboře) k tématu »Každodenní život v Táboře v 17. století v zrcadle deníku faráře Zelenky« do Poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2, Tábor - Klokoty).

 

Lampionový průvod k svatému Martinu
sobota 13. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí

Na svátek Martina pořádá Rodinné Centrum Radost opět lampionový průvod, na kterém se chceme podílet. Sraz je v sobotu 13. listopadu v 16,30 hod. na Žižkově náměstí, odkud se průvod vydá do parku pod Kotnovem. Ve sboru budeme při setkáních s dětmi vyrábět vlastní lampiony.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

7. listopadu - Třetí neděle od konce církevního roku (s vysluhováním Večeře Páně)
   kázání: Lukáš 17,20-30
14. listopadu - Předposlední neděle církevního roku
   kázání: Matouš 25,31-46
21. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: Irena Lukášová
 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.