Předposlední neděle církevního roku

14.11.2021 00:00
 

Čtená bohoslužba z dnešní neděle: V jakého Boha věřím? (2. Mojžíšova 3,1-12)

 

Během týdne 14.-20. listopadu

úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota v 14 hod. - zkouška na vánoční divadlo
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

Setkání školních dětí a rozhovor s Biblí se v tomto týdnu nedkonají.
 

Zkoušky na vánoční divadlo
sobota ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají od listopadu vždy v sobotu ve 14 hod. v Masarykově domově.

 

Památka zesnulých
Neděle 21. listopadu

V poslední neděli církevního roku budeme ještě jednou vzpomnínat na zesnulé. Budeme číst jména těch bratrů a sester, se kterými jsme se během uplynulého církevního roku museli loučit a modlit se za ty, kdo o ně truchlí. Pokud chcete zahrnout určité lidi z Vašeho blízkého nebo širšího okolí, dejte nám před touto bohoslužbou vědět.

 

Vánoční sbírka »Krabice od bot«
22. listopadu - 5. prosince, Bílkova ul. 963/3

Jedenáctý ročník největší sbírky vánočních dárků pro děti v ČR proběhne ve dnech 22. listopadu až 5. prosince také v Táboře. Nápad obdarovat děti ze složitých sociálních poměrů vznikl v evangelické církvi už v roce 2011. Z původně jednoho sběrného místa v Praze vyrostla akce na současných více než 100 sběrných místech napříč regiony. Sbírku organizuje Diakonie Českobratrské církve evangelické, jeden z největších poskytovatelů sociálních služeb v ČR.

Cílem akce není v první řadě materiální pomoc potřebným, ale podpořit komunitní život i přiblížit světy bohatších a chudších lidí. V roce 2018 se vybralo 28 tisíc dárků, o rok později už 36 tisíc dárku a minulý rok se podařilo vybrat přes 50 tisíc dárků. V letošním roce není cílem toto číslo dále zvyšovat, protože už by nebylo možné v krátkém čase před Vánoci garantovat odbyt dárků. Důraz bude spíš na kvalitu a distribuci tam, kde dárky udělají skutečně radost.

Část dárků se rozděluje přímo v regionech sběrných míst dětem z chudých rodin, azylových domů, nízkoprahových center a podobně. Pomáhají v tom dobrovolníci i místní organizace (úřady, OSPODy, neziskovky, církve). Další dárky se distribuují do sociálně vyloučených lokalit v severních Čechách, opět za asistence spolupracovníků dobře znalých místních poměrů. Akce má potěšit co nejvíc dětí žijících v tíživé sociální situaci.

V Táboře bude od 22. 11. do 5. 12. vždy od 16 do 18 hodin sběrné místo v Bílkově ulici. Jestliže se chcete na sbírce podílet, najděte si konkrétní instrukce na webové stránce www.krabiceodbot.cz.

 

Představení nového evangelického zpěvníku
12. prosince v 9,30 hodin

O třetí adventní neděli představíme v našem farním sboru nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. V mnoholeté práci hudebníků a teologů, skladatelů a překladatelů, církevních komisí a synodu ČCE vzniklo dílo, které bude rozhodně více než sbírkou tradičních i soudobých náboženských písní.

Knižní podoba zpěvníku má přibližně 1200 stran a je jakýmsi vstupem a úvodem do duchovních pokladů evangelické církve. Kromě notových zápisů a textů písní zahrnuje také domácí pobožnosti, modlitby a další duchovní texty. Pestré spektrum hudebních forem nabízí klasické evangelické chorály, vícehlasé zpěvy a kánony stejně jako moderní písňovou tvorbu až k v evangelické církve méně známým liturgickým zpěvům.

Současně s knihou vyjde i digitální aplikace pro mobilní telefony a další mobilní zařízení (Android a iOS). V mobilní aplikaci lze nejen pohodlně vyhledávat a listovat, ale při přehrávání také volit alternativní verzi s varhanním nebo kytarovým doprovodem. Zároveň vzniká webová stránka nového evangelického zpěvníku, která tyto funkce ještě rozšiřuje o odkazy na veřejně dostupné nahrávky, vícehlasé verze pro pěvecké sbory a další materiály. Více informací na https://evangelickyzpevnik.cz.

Slavnostní uvedení nového zpěvníku v rámci bohoslužby 12. prosince bude příležitostí znovu objevit poklady české duchovní hudby.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

21. listopadu - Poslední neděle církevního roku
   kázání: Lukáš 12,42-48
28. listopadu - 1. neděle adventní 
   kázání: Římanům 13,8-14
5. prosince - 2. neděle adventní 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jakubův 5,7-8
12. prosince - 3. neděle adventní
   Uvedení nového evangelického zpěvníku
19. prosince - 4. neděle adventní 
   kázání: Filipským 4,4-7
24. prosince - Štědrý večer - 16 hod.
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Titovi 3,4-7
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s vánoční hrou O koruně
31. prosince - Na Starý rok - 17 hod.
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 8,31-39
1. ledna - Na Nový rok 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jan 6,37
2. ledna - Neděle po Vánocích 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Janova 1,1-4

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.