Co znamená tento čas?

28.11.2021 00:00

 

Záznam kázání z 1. adventní neděle - 28. 11. 2021

Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon. Vždyť přikázání »nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš« a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: »Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.« Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Víte přece, co znamená tento čas: už nastala hodina, abyste procitli ze spánku; vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla.

Žijme řádně jako za denního světla: ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezuzdnostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadali vášním.

Římanům 13,8-14
 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list