2. neděle v adventu

05.12.2021 00:00
 

Kázání z dnešní neděle: Adventní trpělivost (Jakubův 5,7-8)

Kázání z minulé neděle: Co znamená tento čas? (Římanům 13,8-14)

 

Během týdne 5.-11. prosince

pondělí v 15.30 hod. - setkání školních dětí
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
sobota v 14 hod. - zkouška na vánoční divadlo
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Zkoušky na vánoční divadlo
sobota ve 14 hod. v Masarykově domově

Ještě hledáme děti, které mají chuť se připojit k vánočnímu divadlu. Novou divadelní hru chceme představit v rámci rodinné bohoslužby 26. prosince v 9:30 hod. v Masarykově domově (Smetanova 1284). Zkoušky se konají od listopadu vždy v sobotu ve 14 hod. v Masarykově domově.

 

Uvedení nového evangelického zpěvníku
12. prosince v 9,30 hodin

O třetí adventní neděli představíme v našem farním sboru nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. V mnoholeté práci hudebníků a teologů, skladatelů a překladatelů, církevních komisí a synodu ČCE vzniklo dílo, které bude rozhodně více než sbírkou tradičních i soudobých náboženských písní.

Knižní podoba zpěvníku má přibližně 1200 stran a je jakýmsi vstupem a úvodem do duchovních pokladů evangelické církve. Kromě notových zápisů a textů písní zahrnuje také domácí pobožnosti, modlitby a další duchovní texty. Pestré spektrum hudebních forem nabízí klasické evangelické chorály, vícehlasé zpěvy a kánony stejně jako moderní písňovou tvorbu až k v evangelické církve méně známým liturgickým zpěvům.

Současně s knihou vyjde i digitální aplikace pro mobilní telefony a další mobilní zařízení (Android a iOS). V mobilní aplikaci lze nejen pohodlně vyhledávat a listovat, ale při přehrávání také volit alternativní verzi s varhanním nebo kytarovým doprovodem. Zároveň vzniká webová stránka nového evangelického zpěvníku, která tyto funkce ještě rozšiřuje o odkazy na veřejně dostupné nahrávky, vícehlasé verze pro pěvecké sbory a další materiály. Více informací na https://evangelickyzpevnik.cz.

Slavnostní uvedení nového zpěvníku v rámci bohoslužby 12. prosince bude příležitostí znovu objevit poklady české duchovní hudby.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

12. prosince - 3. neděle adventní
   Uvedení nového evangelického zpěvníku
19. prosince - 4. neděle adventní 
   kázání: Filipským 4,4-7
24. prosince - Štědrý večer - 16 hod.
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Titovi 3,4-7
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s vánoční hrou O koruně
31. prosince - Na Starý rok - 17 hod.
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 8,31-39
1. ledna - Na Nový rok 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jan 6,37
2. ledna - Neděle po Vánocích 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Janova 1,1-4

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.