Adventní trpělivost

05.12.2021 00:00

 

Záznam kázání z 2. adventní neděle - 5. 12. 2021

Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko.
Jakubova 5,7-8

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list