»Aj čas vzácný příšel«

14.11.2021 10:58
 

Představení nového evangelického zpěvníku
12. prosince v 9,30 hod., Bílkova ul. 963/3

O třetí adventní neděli představí táborský sbor Českobratrské církve veřejnosti nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. V mnoholeté práci hudebníků a teologů, skladatelů a překladatelů, církevních komisí a synodu ČCE vzniklo dílo, které bude rozhodně více než sbírkou tradičních i soudobých náboženských písní.

Knižní podoba zpěvníku má přibližně 1200 stran a je jakýmsi vstupem a úvodem do duchovních pokladů evangelické církve. Kromě notových zápisů a textů písní zahrnuje také domácí pobožnosti, modlitby a další duchovní texty. Pestré spektrum hudebních forem nabízí klasické evangelické chorály, vícehlasé zpěvy a kánony stejně jako moderní písňovou tvorbu až k v evangelické církve méně známým liturgickým zpěvům.

Současně s knihou vyjde i digitální aplikace pro mobilní telefony a další mobilní zařízení (Android a iOS). V mobilní aplikaci lze nejen pohodlně vyhledávat a listovat, ale při přehrávání také volit alternativní verzi s varhanním nebo kytarovým doprovodem.

Zároveň vzniká webová stránka nového evangelického zpěvníku, která tyto funkce ještě rozšiřuje o odkazy na veřejně dostupné nahrávky, vícehlasé verze pro pěvecké sbory a další materiály. Více informací na https://evangelickyzpevnik.cz.

Slavnostní uvedení nového zpěvníku v neděli 12. prosince v Bílkově ulici poskytuje všem zájemcům příležitost spolu s evangelickým sborem znovu objevit poklady české duchovní hudby.