4. adventní neděle

19.12.2021 00:00
 

Dnešní kázání: Z čeho mám radost (Filipským 4,4-7)

 

Nový evangelický zpěvník

O třetí adventní neděli jsme v našem farním sboru představili a převzali do užívání nový evangelický zpěvník, který se bude využívat ve zhruba 250 farních sborech po celé České republice. Zvukový záznam přednášky Zdeňka Beneše při této příležitosti sii můžete stáhnout zde:

 

Během týdne 19.-25. prosince

pondělí v 15.30 hod. - setkání školních dětí
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)
čtvrtek v 15 hod. - generální zkouška na vánoční divadlo
   v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

24. prosince - Štědrý večer - 16 hod.
   rodinná bohoslužba
25. prosince - Hod Boží vánoční 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Titovi 3,4-7
26. prosince - Druhý vánoční svátek
   rodinná bohoslužba s vánoční hrou O koruně
31. prosince - Na Starý rok - 17 hod.
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Římanům 8,31-39
1. ledna - Na Nový rok 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Jan 6,37
2. ledna - Neděle po Vánocích 
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: 1. Janova 1,1-4

 

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.