Z čeho mám radost

19.12.2021 00:00

 

Záznam kázání z 4. adventní neděle - 19. 12. 2021

Radujte se v Pánu vždycky,
znovu říkám, radujte se!
Vaše mírnost ať je známa všem lidem.
Pán je blízko.
Netrapte se žádnou starostí,
ale v každé modlitbě a prosbě děkujte
a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení,
bude střežit vaše srdce i mysl
v Kristu Ježíši.

Filipským 4,4-7

 

Záznam celé bohoslužby

Bohoslužebný list