Neděle Sexagesimae

20.02.2022 00:00
 

Dnešní kázání: Ostrá slova (Židům 4,12-13)

 

Během týdne 20.-26. února

Setkání s dětmi se ve školních prázdninách nekonají.

 

Přednáška: Papež František a II. vatikánský koncíl
pondělí 21. února v 18 hod. v Klokotech

Česká křesťanská akademie zve v pondělí 21. února v 18 hod. do poutního domu Emauzy (Staroklokotská 2) na přednášku ThDr. Michala Opatrného, proděkana Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Téma »Jak papež František dokončuje II. vatikánský koncíl« bude určitě zajímavé nejen pro římské katolíky.

 

Hostem v našem sboru 27. února:
farář pro menšiny Mikuláš Vymětal

Loňský synod ČCE zvolil Mikuláše Vymětala celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Poslední únorovou neděli bude kázat v našem sboru a při malém pohoštění přednášet o své službě a o tématech s ní spojených.

Mgr. Mikuláš Vymětal, Th.D. (1971) - absolvent střední průmyslové školy strojnické v Praze vystudoval Evangelickou teologickou fakultu UK, na které dnes také občas přednáší. Působil jako farář na pražských Vinohradech, v Horních Počernicích či v Berouně. Kromě Českobratrské církve evangelické je členem a sympatizantem Církve československé husitské, ke které má blízko nejen díky své manželce, husitské duchovní. Je spoluautorem a redaktorem řady knih - m.j. Svobodní a sobě rovní: 33 let boje za lidská práva: Historie, současnost a poslání Českého helsinského výboru, Jeroným Pražský - Evropan, vzdělanec, buřič a Pijte z něho všichni: Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm, pravidelně přispívá do časopisu Protestant.

 

Pevnost spravedlivých - počátek Hradiště hory Tábor
úterý 1. března v 17,30 hod. v Husitském muzeu

Příští týden zve Husitské muzeum v Táboře do přednáškového sálu augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44) na historicko-vlastivědnou přednášku ředitele muzea Jakuba Smrčky. Tématem bude začátek města Tábor.

 

Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu
neděle 6. března v 15 hod. v parku pod Kotnovem

Táborský spolek Hadasa a město Tábor zvou v první postní neděli v 15 hodin na Pietní akt »Pamatuj« k uctění památky obětí holocaustu. Setkání začíná v kostele Filipa a Jakuba a pokračuje na starém židovském hřbítově čtením 100 jmen ze seznamu občanů odvlečených v nacistických transportech v roce 1942.

 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

27. února - Neděle Estomihi
   kázání: Mikuláš Vymětal
2. března, 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: 2 Petrův 1,2-11
6. března - Neděle Invocavit
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 4,14-16
13. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Římanům 5,1-11
20. března - Neděle Oculi
   kázání: Efezským 5,1-8a
27. března - Neděle Laetare
   s výročním sborovým shromážděním
   kázání: 2. Korintským 1,3-7
3. dubna - Neděle Judica
  s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 5,7-9

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.