Neděle Estomihi

27.02.2022 00:00
 

Dnešní kázání faráře Mikuláše Vymětala (Lukáš 21,5-11.13)

 

Rozhovor s hostem: farář pro menšiny Mikuláš Vymětal

Loňský synod ČCE zvolil Mikuláše Vymětala celocírkevním kazatelem pro humanitární aktivity, menšiny a lidi sociálně vyloučené. Poslední únorovou kázal v našem sboru a mluvil o své službě i o tématech s ní spojených: záznam rozhovorzu ke stažení.

 

Během týdne 27. února - 6. března

pondělí v 15:30 hod. - setkání školních dětí
   v modlitebně (Bílkova 963/3)
úterý v 16 hod. - setkání předškolních dětí
  v sálu Masarykova domova (Smetanova 1284)

 

Kde je tvůj bratr Ábel?
Modlitba za mír na Ukrajině

Popeleční středa, 2. března v 18 hodin
v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3

»Taková válka se nedá ospravedlnit ani před Bohem ani před lidmi.« Těmito slovy odsuzuje kyjevský metropolita a hlava pravoslavné církve na Ukrajině Onufrij vojenský útok Ruské federace na svou zemi. 24. února veřejně vyzval všechny věřící a občany Ukrajiny, aby nepropadli panice, byli odvážní a prokázali lásku k vlasti a jeden k druhému. Od ruského prezidenta žádá okamžité ukončení »bratrovražedné války«, kterou Onufrij nazývá »opakování Kainova hříchu«. Hlava pravoslavné církve požaduje řešit pozemské problémy vzájemným dialogem a porozuměním a vyjadřuje naději, že nám Bůh odpustí naše hříchy a pokoj Boží se prosadí v naší zemi i ve světě.

Na popeleční středu se konají v křesťanských farnostech a společenstvích bohoslužby k zahájení 40denní postní doby před Velikonocemi. Shromáždění v tento den jsou ve znamení pokání a sebezpytování. V postní době se zrak věřících křesťanů upírá na Kristovo utrpení, ve kterém se projevuje to, co lidé dokážou lidem způsobit. Přitom poznáváme také svůj vlastní podíl na násilí a ubližování mezi lidmi a národy. Nestalo se to bez nás, stává se to mezi námi a kvůli nám.

I nejnovější válka ve východní Evropě má svou předhistorii a své příčiny. Nestalo se to bez nás. Od konce velké studené války proběhl a probíhá velký počet občanských válek a mezinárodních konfliktů, které nás možná nechaly klidné, protože se nám mohly zdát málo významné nebo vzdálené. Aktuální situace v Evropě nás volá k pokání.

Slyšíme volání našich bratří a sester z Ukrajiny a chceme se připojit i svými modlitbami. Zveme všechny členy a přátele našeho sboru na Popeleční středu do modlitebny (Bílkova 963/3) k zamyšlení nad Božím slovem a k modlitbě za mír na Ukrajině i ve světě.

Plakát ke stažení

 

Modlitební setkání za mír na Ukrajině
pátek 4. března od 19 hod. v Děkanském kostele na Žižkově náměstí

Na pátek večer přípravují křesťané z různých táborských farností modlitbu za mír na Ukrajině v Děkanském kostele na Žižkově náměstí. Setkání v duchu charismatické obnovy je ekumenicky a otevřené pro veřejnost, například kdo chce může zapálit svíčku za Ukrajinu.

 

Pevnost spravedlivých - počátek Hradiště hory Tábor
úterý 1. března v 17,30 hod. v Husitském muzeu

Příští týden zve Husitské muzeum v Táboře do přednáškového sálu augustiniánského kláštera (nám. Mikuláše z Husi 44) na historicko-vlastivědnou přednášku ředitele muzea Jakuba Smrčky. Tématem bude začátek města Tábor.

 

Pietní akt k uctění památky obětí holocaustu
neděle 6. března v 15 hod. v parku pod Kotnovem

Táborský spolek Hadasa a město Tábor zvou v první postní neděli v 15 hodin na Pietní akt »Pamatuj« k uctění památky obětí holocaustu. Setkání začíná v kostele Filipa a Jakuba a pokračuje na starém židovském hřbítově čtením 100 jmen ze seznamu občanů odvlečených v nacistických transportech v roce 1942.

 

Výroční sborové shromáždění
Neděle, 27. března 2022, v 9:30 hod.

Evangelická církev se hlásí k zásadě všeobecného kněžství lidu Kristova, podle níž je poslání církve svěřeno všem pokřtěným. Presbyterně-synodní zásady umožňují každému členovi církevního sboru přijímat odpovědnost a podílet se na vedení a správě církve. Ke kritickému ohlédnutí zpět a společnému zamyšlení o budoucí sborové práci slouží výroční sborové shromáždění, 27. března v 9,30 hodin, na které členy i přátelé našeho sboru srdečně zveme. Upozorňujeme na to, že v tuto neděli zároveň začíná letní čas. Na pořadu tohoto shromáždění budou mj. zpráva o životě a činnosti sboru za rok 2021, hospodářská zpráva a rozpočet 2022.
 

Další bohoslužby

Evangelické bohoslužby se konají v Táboře pravidelně každou neděli v 9:30 hodin v modlitebně ČCE, Bílkova 963/3, první neděli v měsíci s vysluhováním Večeře Páně a s malým pohoštěním po bohoslužbě. Některá nedělní shromáždění, například o svátcích, se konají v sálu Masarykova domova, Smetanova 1284. Pro děti každou neděli současně s bohoslužbami probíhá vlastní program - nedělní škola.

2. března, 18 hod. - Popeleční středa
   kázání: 2 Petrův 1,2-11
6. března - Neděle Invocavit
   s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 4,14-16
13. března - Neděle Reminiscere
   kázání: Římanům 5,1-11
20. března - Neděle Oculi
   kázání: Efezským 5,1-8a
27. března - Neděle Laetare
   s výročním sborovým shromážděním
   kázání: 2. Korintským 1,3-7
3. dubna - Neděle Judica
  s vysluhováním Večeře Páně
   kázání: Židům 5,7-9

 

Zvukové záznamy z bohoslužeb

Zvukové záznamy ze shromáždění posledních nedělí jsou přístupné zde: https://ccetabor.webnode.cz/kazani.